Skip to content
September 26, 2012 / zendani1

اعلام آمادگی خاتمی برای “عذرخواهی از نظام”

khatami1 اعلام آمادگی خاتمی برای عذرخواهی از نظام

نازنین کامدار

روزآنلاین – پس از آنکه طی هفته های اخیر برخی از مقامات حکومت و چهره های وابسته به راستگرایان، شرط حضور اصلاح طلبان و شخص محمد خاتمی در انتخابات را “توبه”و “اعلام برائت”از جنبش اعتراضی مردم در سال ۸۸ عنوان کرده بودند، محمد رضا تابش، نماینده اردکان و یکی از نزدیکان خاتمی از آمادگیاو برای “عذرخواهی” از حکومت به خاطر حوادث سال ۸۸ خبر داده است.

به نوشته خبرآنلاین، محمدرضا تابش گفته است: “آقای خاتمی به عنوان یک شخصیت دلسوز نظام و اسلام وانقلاب دغدغه حضور مردم در انتخابات را دارد. در مقطع کنونی هر چه حضور مردم در انتخابات بیشتر باشد، برای کشور تعیینکننده‌تر خواهد بود ولی باید به هر حال لوازم حضور هم فراهم شود. آقایخاتمی نگران برخی برخوردها هم هست ولی صراحتا هم اعلام کرد که حاضر استبرای گناه ناکرده عذرخواهی کند تا جو و شرایط طوری شود که مملکت از اینوضعیت نجات پیدا کند و با حضور و مشارکت مردم جو خوبی در کشور حاکم شود”.

او درباره کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان حکومتی هم گفته است: “ممکن استبرخی افراد موضع خود را مطرح کنند ولی هنوز تشکل اصلاح‌طلبان و موثرین دراین جریان تصمیمی در این رابطه نگرفته‌اند. افراد موثر در جریان اصلاحاتدر مورد این مسئله که آیا موانع برای حضور در انتخابات برطرف شده یا نه واینکه آیا تضمینی وجود دارد تا بتوانند کاندیداهای خود را وارد عرصه کنند، به جمع‌بندی نرسیده‌اند، بر همین اساس اگر از کاندیدایی هم سخن بهمیان می‌آید نشات گرفته از رایزنی‌های فامیلی و خانوادگی و درونی است”.

گفتنی است تابش هفته گذشته هم در اظهاراتی که با واکنش انتقادی هواداران جنبش سبز مواجه شد از آمادگی اصلاح طلبان برای شرکت در انتخابات با “چراغسبز حاکمیت” خبرداده بود؛ چراغ سبزی که محمد علی جعفری، فرمانده سپاه شروط آن را در آخرین کنفرانسخبری خود اعلام کرد.

 تابش در حالی از انتظار “چراغ سبز حاکمیت” وآمادگی خاتمی برای عذرخواهی از حکومت برای شرکت در انتخابات خبر داده که محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه در کنفرانس خبری اخیر خود شرط حضور اصلاح طلبان در انتخابات را مرزبندی با فتنه ۸۸ اعلام کرده است.

جعفری گفته: “اصلاح‌طلبان سطوح مختلفی دارند؛ برخی از آنها تندروهستند که البته می‌بینیم اصلاح‌طلبان اخیرا نسبت به تندروی‌های این گروه ابراز ناراحتی و پشیمانی کرده‌اند که اصلاح‌طلبان در این صورت و البته اگر دست از تندروی بکشند، می‌توانند مثل سایرین در انتخابات حاضر شوند”.

یک نماینده عضو جبهه پایداری به نام سید کمال الدین سجادی هم یک روز قبلاز اظهارات تابش به فارس گفته بود: “اصلاح‌طلبان و خاتمی برای اینکه بهنظام بازگردند باید توبه کنند و در چارچوب نظام قرار گیرند تا شاید مردم در موضع خود تجدیدنظر کنند. اصلاح‌طلبان تشنه قدرت هستند‌ و در حال حاضربرخی از آنها طلبکار نظام شده‌اند و می‌خواهند خود را تحمیل کنند در حالیکه آنها کارنامه سفیدی ندارند. صحبت از آرزو نیز نوعی ابراز وجود است امااصلاح‌طلبان باید بدانند مردم و نظام با کسانی که با بیگانگان همراهشدند، شوخی ندارند”.

یک نماینده مجلس دیگر هم در واکنش به اظهارات تابش گفته است: “خاتمی تصمیم دارد به فضای سیاسی کشور برگردد اما باید از گذشته سیاه دوم خرداداعلام رویگردانی کند”.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، حسن ملک محمدی افزوده است: “رئیس جمهوردولت اصلاحات باید مواضع خود را نسبت به جریان فتنه و جنبش سبز هم روشنکند، در چنین شرایطی همه از دیدگاه های وی استقبال خواهیم کرد”.

اظهارات تابش درحالی مطرح شده که پیش از این نیز بسیاری از چهرههای افراطی نزدیک به آیت الله خامنه ای، تند ترین حملات را به خاتمی بهدلیل آنچه که “عدم مرزبندی با فتنه” می نامند، ابراز کرده اند.

در یک نمونه مهدی طائب، رئیس قرارگاه عماریون گفته بود: “اصلاح‌طلبانی که قصد حضور در عرصه‌های سیاسی و انتخابات را دارند باید رسماً از فتنه‌گراناعلام برائت کنند و در غیر اینصورت مردم آنها را از حضور در عرصه‌های

سیاسی به ویژه انتخابات محروم می‌کنند. درباره فتنه‌گران هیچ موضوعی تغییر نکرده است و شرایط آنها همچون گذشته است؛ کسانی که حامی فتنه‌گرانبودند راهی جز اعلام برائت از فتنه۸۸، برای حضور در انتخابات ندارند. اصلاح‌طلبان برای حضور در انتخابات، مجبورند حرف جدیدی بزنند اما بایدبدانند در صورت عدم اعلام برائت، مردمهیچ حرفی را از آنها نخواهندپذیرفت. ارتباط فتنه‌گران با بیگانگان در فتنه ۸۸ موجب بی‌آبرویی اصلاح‌طلبان شده است بر همین اساس مردم در صورتی که اصلاح‌طلبان ازفتنه‌گران اعلام برائت نکنند، به آنها اجازه ورود به عرصه انتخابات رانخواهند داد. برخی افراد اصلاح‌طلب نیز باید بدانند در صورت اعلام برائتسوری از فتنه گران، مردم متوجه اقدام آنها خواهند بود لذا لازم است با محکوم کردن رفتار براندازان خط و مرز خود را با آنها مشخص کنند”.

گفتنی است محمد خاتمی دو هفته قبل به طور تلویحی مرزبندی خود با جنبش اعتراضی سال ۸۸را ترسیم کرد و به نوشته سایت های هوادار وی چنین گفت: “بندهبه عنوان فردی که جزء کوچکی از جریان اصلاحات است معتقدم به سادگی نمی‏شود بگوییم این انقلاب را رها کن و سراغ انقلاب دیگر برو. این انقلاب بسیار مهم بود و خون‏های بسیاری برای آن ریخته شده است. اتفاقا در تداوم حرکت ۱۵۰ ساله کشور که به سوی آزادی و استقلال و پیشرفت بوده است انقلابما این خواست ها را با هویت تاریخی فرهنگی کشور عجین کرده است. ما انقلاب و اصول و چارچوب‏ها را قبول داریم و اصل ما این است که همین نظام را باانتقادهایی که به آن داریم قبول داشته باشیم و خواستار از بین رفتن آن نباشیم و توانایی این کار را هم نداریم. کسانی که مدعی براندازی اند دچارتوهمند”.

او افزوده بود: “جنبش اخیر حرکتی برآمده از متن اصلاحات و توجهش به حادثه انتخابات بود. گرچه کسانی با گرایش های مختلف در آن شرکت داشتند، ولی جهت حرکت انتخابات بود و اعتراضی که نسبت به آن وجود داشت. خوب با این حرکتمقابله شد و آن چه باعث جنبش بود تمام شد؟‌ بعد چه؟ جامعه انتظار این راداشت که هدف و جهت دیگری معرفی شود و شد: آزادی زندانیان سیاسی و تبدیل وضعیت امنیتی به وضعیت آزادی سیاسی، انتخابات سالم و آزاد و تأکید بر اینکه همه باید در چارچوب قانون اساسی حرکت کنند و این که نظام را قبول داریم. ولی نتوانستیم جامعه ملتهب را درست توجیه و به سوی هدف مقبول هدایت کنیم و با کمال تأسف اعتراض به اصل نظام و حتی براندازی بخصوص در

خارج تبلیغ و تقویت شد و جنبش با مشکل روبرو شد”.

پس از این سخنان بود که یدالله جوانی، مشاور فرمانده سپاه یکی از تندترین انتقادات را به محمد خاتمی کرد و به نشریه صبح صادق، ارگان سپاهپاسداران چنین گفت: “خاتمی با این سابقه و پیشینه نمی‌تواند کاندیدای ریاست جمهوری شود؛ وی کارنامه سیاهی دارد در واقع خاتمی با چه رویی می‌تواندبگوید می‌خواهم کاندیدای ریاست‌جمهوری شوم(؟!)؛ سالها باید بگذرد تا وی وفاداری خود به نظام اسلامی را ثابت کند چرا که وی طی سال‌های گذشته فقطبی‌ وفایی‌اش به نظام را ثابت کرده است. خاتمی حلقه برانداز نظام جمهوری اسلامی است؛ وی با جریان برانداز همراهی نکرده چرا که خود او اصل جریان برانداز است”.

اعلام آمادگی خاتمی برای “عذرخواهی از نظام” Source: Sepidedam.Org

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: