Skip to content
June 6, 2012 / zendani1

جان که به لب می رسد از ظلم و ستم، برای زندانی راهی نمی ماند مگر اعتصاب: از صابر تا رونقی و دیگران

جوانان برای حقوق بشر ایران youth for human rights:iran  جان که به لب می رسد از ظلم و ستم، برای زندانی راهی نمی ماند مگر اعتصاب. درست یک سال پیش در چنین روزهایی، هدی صابر فعال ملی-مذهبی در اعتراض به مرگ مظلومانه هاله سحابی دست به اعتصاب غذا زد و درنهایت جان باخت؛ و اینک […]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: